شرایط استفاده از سایت

شرایط استفاده زیر مربوط به وب سایت شرکت زولتریکس کیش می باشد. با استفاده از وب سایت شرکت زولتریکس کیش، شما می‌پذیرید که این شرایط استفاده از آن را پذیرفته اید و آنها را رعایت می‌کنید.

موارد ممنوعیت استفاده از وب سایت

افزون بر موارد فوق، شما می‌پذیرید که:

• از این اطلاعات استفاده غیرقانونی نکنید.
• از این وب سایت به گونه‌ای استفاده نکنید که موجب وارد آوردن آسیب، خرابی، قطعی، بلوکه شدن، و ناکارآمد شدن وب سایت شود.
• از این وب سایت برای فرستادن یا نهادن ویروس‌های رایانه‌ای و یا انتقال یا نهادن مواد غیرقانونی و مواد نامتعارف (شامل مواد مستهجن، افتراآمیز، تهمت‌آمیز یا ماهیتاً خطرناک می‌شود، اما فقط محدود به این‌ها نیست) استفاده نمی‌کنید
• از این وب سایت به گونه‌ای استفاده نمی‌کنید که موجب تخلف و نقش حقوق اشخاص حقوقی یا حقیقی بشود؛ این حقوق شامل حقوق محدوده شخصی و حقوق مالکیت معنوی می‌شود اما فقط محدود به این‌ها نیست.
• از این وب سایت برای فرستادن یا نهادن مواد تبلیغاتی و یا اهداف بازاریابی بدون اجازه قبلی از شرکت زولتریکس کیش استفاده نمی‌کنید، مگر آنکه بنا به درخواست گیرنده صورت گرفته باشد.

اطلاعات شخصی

شرکت زولتریکس کیش هیچ‌گونه اطلاعات شخصی را جمع‌آوری نمی‌کند، مگر آنکه این اطلاعات با خواست شخص فراهم شده باشد. با پر کردن و ارسال فرم مشارکت و یا فرستادن یک ایمیل، بازدیدکننده این اجازه را به شرکت زولتریکس کیش می‌دهد که اطلاعات شخصیش در یک پایگاه داده در شرکت زولتریکس کیش به منظور فهرست‌گیری خودکار از کاربران، مدیریت مشتریان، بازارپژوهی، و امور پستی ثبت کند. برای این اهداف، اطلاعات فراهم شده می‌تواند در اختیار بنگاه‌های تجاری طرف قرارداد با شرکت زولتریکس کیش قرار گیرد. شما این حق را دارید که اطلاعات شخصی خود را مرور کرده و در صورت لزوم به تصحیح آن بپردازید. شما این حق را دارید که بدون صرف هزینه با پردازش اطلاعات شما برای اهداف بازاریابی مستقیم مخالفت کنید. شما می‌توانید درخواست مرور و اصلاح اطلاعات خود و یا درخواست مخالفت با پردازش داده‌هایتان را از طریق ایمیل به info@zoltrixkish.ir بفرستید.

شرکت شرکت زولتریکس کیش زمانی می‌تواند از اطلاعات آدرس الکترونیکی شما مستقیماً برای بازاریابی ایمیلی استفاده کند، که شما پیش از آن با چنین استفاده‌ای موافقت کرده باشید. با این حال، اگر شرکت زولتریکس کیش بخواهد از اطلاعات آدرس الکترونیکی شما (که پیش از این از طریق عرضه محصولات و یا خدمات خاص استفاده کرده) به موافقت پیشین شما برای بازاریابی ایمیلی مستقیم محصولات و خدمات مشابه نیازی نیست. شما این حق را دارید که نشانی الکتروینیکی خود را مشاهده و در صورت لزوم، اصلاح کنید. شما همچنین این حق را دارید که با پردازش داده‌های مربوط به نشانی الکترونیکی شما به منظور اهداف بازاریابی ایمیلی مستقیم و مخالفت کنید. شما همچنین می‌توانید درخواست خود را برای مشاهده و یا تصحیح این اطلاعات و یا درخواست مخالفت با پردازش این اطلاعات را از طریق فرستادن ایمیل به info@zoltrixkish.ir انجام دهید.

گردآوری خودکار اطلاعات غیرشخصی

شرکت زولتریکس کیش می‌تواند اطلاعات بی‌نشان و یا داده‌های انبوهی را که ماهیتاً غیرشخصی هستند، گردآوری کند؛ برای مثال نوع مرورگر شما یا آی.پی. آدرس شما، سیستم عامل مورد استفاده شما، نام دامنه وب سایتی که شما را به وب سایت شرکت زولتریکس کیش هدایت کرده، و یا نام دامنه وب سایتی که شما پس از ترک وب سایت شرکت زولتریکس کیش به آنجا رفته‌اید.

کوکی ها

وقتی شما در حال مرور این وب سایت هستید، پرونده‌هایی که اصطلاحاً «کوکی» نام دارند بر روی رایانه شما ذخیره می‌شوند. این داده‌ها به ما کمک می‌کنند تا وب سایت خود را مطابق میل و دلخواه بازدیدکنندگان بسازیم. بیشتر مرورگرهای وب به شما این امکان را می‌دهند که کوکی‌ها را از روی دیسک سخت خود پاک کنید، از پذیرش کوکی‌ها سرباز زنید، و یا پیش از نصب هریک از این کوکی‌ها، یک پیام هشدار دریافت کنید. اگر شما با استفاده این کوکی‌ها در یک بازدید از این وب سایت موافقت کنید، این کوکی‌ها ممکن است در بازدیدهای آتی شما از این وب سایت مورد استفاده قرار گیرند.

اطلاعات روی وب سایت

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت ممکن است شامل نقصانهای مختلف باشد. شرکت زولتریکس کیش هیچ مسئولیتی را در قبال مناسب بودن، قابل اطمینان بودن، به هنگام بودن و یا دقیق بودن این اطلاعات نمیپذیرد. این اطلاعات بدون هیچ گونه ضمانتی تهیه و یا بازسازی شده اند. شرکت زولتریکس کیش همچنین هیچ گونه مسئولیت در قبال بروز ویروس در وبسایت بر عهده نمیگیرد، هرچند که اقدام‌های احتیاط آمیزی را در این خصوص برداشته است؛ با این حال، از قبول هرگونه مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب و یا خسران وارده توسط این ویروس سر باز میزند. شرکت زولتریکس کیش همچنین این حق را برای خود محفوظ میداند که اطلاعات روی وب سایت را در هر زمانی که بخواهد، تغییر دهد.

پیوند دهی به دیگر وب سایتها

این وب سایت ممکن است حاوی پیوندهایی به وب سایتهای دیگر و صفحات دیگر طرفهای ثالث و یا دیگر طرفها باشد، و یا به وب سایتها و یا صفحات دیگر به نوعی دیگر ارجاع داده باشد. شرکت زولتریکس کیش هیچ مسئولیتی در قبال محتوا و یا ویژگیهای این وب سایتها و صفحات وب ندارد. قراردادن پیوندها از جانب شرکت زولتریکس کیش به هیچ عنوان متضمن تأیید محتوای آن وب سایتها یا صفحات وب نیست.

پیونددهی به وب سایت شرکت زولتریکس کیش

پیوند دادن به وب سایت شرکت زولتریکس کیش تنها در صورتی مجاز است، که آن پیوندها به صفحه اصلی وب سایت منتهی شوند. پیونددهی به ژرفای وب سایت و صفحات داخلی بدون اجازه کتبی قبلی از شرکت زولتریکس کیش ممنوع است. همچنین استفاده و گنجاندن این وب سایت در دیگر وب سایتها و یا در دیگر اجزای اشخاص ثالث (برای مثال، به وسیله پیونددهی درونی، درقالب گذاری و یا به دیگر طرق) ممنوع است.