لیست فایلهای قابل دریافت


توجه: خواهشمند است قبل از دانلود و آپدیت کردن دستگاه با شرکت تماس بگیرید. در غیر این صورت با بروز هرگونه مشکلی پس از آپدیت شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به دستگاه نمی پذیرد.


عنوان فایل: فریمور مودم Acorp AT24AW-G  
حجم فایل: 1,660.0 کیلوبایت

دانلود فریمور مخصوص مودمهای Acorp AT24AW-G

عنوان فایل: فریمور مودم‌هایZW555 سری 150  
حجم فایل: 2,142.0 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم‌هایZW555 سری 150

عنوان فایل: فریمور مخصوص مودم‌هایZW616  
حجم فایل: 1,501.8 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم‌هایZW616 (آنتن داخلی،ایستاده)

عنوان فایل: فریمور مودم Edimax-AR-7167WnA-V-1.18  
حجم فایل: 3,452.0 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم Edimax-AR-7167WnA-V-1.18

عنوان فایل: فریمور مودم های ZW444 سری 140  
حجم فایل: 1,847.4 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW444 سری 140

عنوان فایل: فریمور مودم های ZW444 سری 150  
حجم فایل: 2,106.6 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW444 سری 150

عنوان فایل: فریمور مودم های ZW555 سری 140  
حجم فایل: 1,845.9 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW555 سری 140

عنوان فایل: فریمور مودم های ZW616NEW-S160(MTK)  
حجم فایل: 1,828.5 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW616 سری 160

عنوان فایل: فریمور مودم ZR19-3G  
حجم فایل: 0.0 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZR19-3G

عنوان فایل: فریمور مودم ZW919  
حجم فایل: 1,847.8 کیلوبایت

دانلود فایل ZW919 فریمور مودم

عنوان فایل: فریمور مخصوص مودم های ZW616 New-V1  
حجم فایل: 1,587.4 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW616 New-V1

عنوان فایل: فریمور مخصوص مودم های ZW888-W(3g)  
حجم فایل: 1,847.8 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW888-W(3g with USB port)

عنوان فایل: فریمور مخصوص مودم های ZW888N-(8676S)-V2  
حجم فایل: 2,250.3 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW888N-(8676S)-V2

عنوان فایل: فریمور مخصوص مودم های ZW919-B8676S (3g)  
حجم فایل: 2,094.3 کیلوبایت

دانلود فریمور مودم های ZW919-B8676S (3g)