گارانتی محصولات

خریدار گرامی خواهشمند است پیش از خرید دستگاه، تمام شرایط ضمانت شرکت زولتریکس کیش را مطالعه فرمایید. خرید دستگاه با ضمانت شرکت زولتریکس کیش، به منزله قبول تمامی موارد مندرج در پشت کارت ضمانت و موارد تکمیلی زیر می باشد:

ضمانت نامه مودم ها
الف) شرایط کالای دارای ضمانت:
 • 1. اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود .
 • 2. کالای معیوب تنها پس از تست و تائید عیب و ایراد توسط کارشناسان مرکز خدمات زولتریکس قابل تعویض با کالای سالم خواهد بود .
 • 3. همراه داشتن کارت ضمانت.

ب) موارد خارج از ضمانت:
 • 1. مخدوش بودن شماره سریال یا هولوگرام لیزری بر روی کالا.
 • 2. نداشتن کارت ضمانت.
 • 3. هر گونه عیوب فنی که در اثر ضربه،شکستگی،خراشیدگی،زنگ زدگی،سوختگی قطعات،نوسانات برق، مواد شیمیایی و استفاده غلط.
 • 4. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیرمجاز.
 • 5. انجام هرگونه به روز رسانی سیستم عامل بصورت شخصی و بدون هماهنگی با کارشناسان مرکز خدمات زولتریکس کیش.

ج) نکات مهم:
 • 1. کالای فاقد مدت زمان و خارج از شرایط ضمانت در صورتی که قابل تعمیر باشند، پس از برآورد هزینه و تائید مشتری تعمیر خواهد شد و چنانچه قابل تعمیرنباشد بدون دریافت هیچ هزینه ای به مشتری باز گردانده می شود.
 • 2. خریدار با دریافت کارت ضمانت شرایط آن را پذیرفته و کالا رابا برچسب گارانتی و ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.
 • 3. آن دسته از کالاهایی که در طول مدت ضمانت دیگر تولید نشده یا امکان تهیه آن برای مرکز خدمات زولتریکس فراهم نباشد ، تعمیر و در صورت عدم تعمیر با تشخیص مرکز خدمات زولتریکس با کالای مشابه عوض خواهد شد.


ضمانت نامه تبلت و پاوربانک
خریدار گرامی، ضمانت نامه دستگاه شما در شرایط زیر از درجه اعتبار ساقط است:
 • 1. هرگونه استفاده، نگهداری و کارکرد ناصحیح و خارج ساختن محصول از شکل عادی .
 • 2. هرگونه دستکاری و اقدام به سرویس، تعمیر یا تغییر توسط افراد غیرمجاز.
 • 3. خرابی بدلیل استفاده از هرگونه لوازم جانبی و باتری غیر اصل و تائید نشده از سوی شرکت .
 • 4. مخدوش شدن یا دستکاری تاریخ یا شماره سریال در کارت گارانتی و یا در دستگاه.
 • 5. هرگونه ضربه خوردگی و تماس با مایعات و رطوبت.
 • 6. نصب هرگونه نرم افزار و برنامه تائید نشده توسط شرکت.

ج) نکات مهم:
 • 1. کالای فاقد مدت زمان و خارج از شرایط ضمانت در صورتی که قابل تعمیر باشند، پس از برآورد هزینه و تائید مشتری تعمیر خواهد شد و چنانچه قابل تعمیرنباشد بدون دریافت هیچ هزینه ای به مشتری باز گردانده می شود.
 • 2. خریدار با دریافت کارت ضمانت شرایط آن را پذیرفته و کالا را با برچسب گارانتی و ظاهر فیزیکی سالم در یافت نموده است.
 • 3. آن دسته از کالاهایی که در طول مدت ضمانت دیگر تولید نشده یا امکان تهیه آن برای مرکز خدمات زولتریکس فراهم نباشد ، تعمیر و در صورت عدم تعمیر با تشخیص مرکز خدمات زولتریکس با کالای مشابه عوض خواهد شد.