متن کامل خبر

02/23/2022 11:01:00

نظر به انبار گردانی پایان دوره واحد گارانتی، ارائه خدمات تا تاریخ پانزدهم اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد یافت. لذا خواهشمند است جهت دریافت هر گونه خدمات تا قبل از تاریخ فوق اقدام فرمایید.