مودم ZW555 (3G) Wireless ADSL2/2+ Router

مشخصات

300mbps(N)محدوده تحت پوشش امواج
4×10/100Mbps LAN Port + 1×Rj11 DSL Portنوع و تعداد پورتها
802.11b/g/nاستانداردها
آنتن داخلینوع و تعداد آنتن ها
WEP-WPA(TKIP/AES) - WPA2(TKIP/AES) - WPA2(Mixed)قابلیت رمز گذاری
ON/OFF, Reset, WLAN, WPSدکمه
VPN Pass-thoughوی پی ان
IPTVدارای قابلیت
داردUniversal Plug and Play (UPnP)
داردDynamic DNS (DDNS)
داردNAT & NAPT
داردQOS (Quality of service)
RFC2131/RFC951/RFC1542سازگار با
2.4GHZ (B+G+N)پهنای باند
Always Onlineدارای قابلیت
REALTEKچیپ ست
WiFi anti hackدارای قابلیت
داردIPV6
USB2.0 (3G)پورت USB