تلفن تماس: 8738 (021)

شرکت زولتریکس گارانتی می کند


06/24/2020 16:51:00

شرکت زولتریکس محصولات شما را پس از تعمیر گارانتی می کند. شما می توانید دستگاه خود را که برای تعمیر به شرکت زولتریکس تحویل داده اید در ازای پرداخت مبلغ برآورد شد به مدت 6ماه، 1سال و 2سال گارانتی کنید.