متن کامل خبر

05/14/2021 20:04:00

شرکت زولتریکس محصولات شما را پس از تعمیر، گارانتی می کند. شما می‌توانید دستگاه خود را که برای تعمیر به شرکت زولتریکس تحویل داده‌اید، به مدت 6 ماه، 1 سال و 2 سال گارانتی کنید.

محمد تقی زاده - مدیر بخش خدمات