متن کامل خبر

05/14/2021 20:04:00

شرکت زولتریکس محصولات شما را پس از تعمیر، قطعه مصرف شده را گارانتی یک ماهه می کند. همچنین شما می‌توانید دستگاه خود را که بدون گارانتی خریداری کرده اید یا گارانتی آنها رو به اتمام میباشد را با پرداخت مبلغ معین شده از طرف شرکت ، به مدت 6 ماه، 1 سال و 2 سال .

گارانتی کنید.

محمد تقی زاده - مدیر بخش خدمات