ZW888N تولید مودم جدید


08/27/2017 08:37:00

شرکت زولتریکس در حال تولید سری جدید مودم های ZW می باشد که این مودم ها با مدل ZW888N به بازار عرضه می شوند.