دانلود Firmware


Firmware ADSL
   
EDIMAX AR-7167 ............................... Download >>
ZW444 کاور سفید ............................... Download >>
ZW555 کاور سفید ............................... Download >>
ZW616 (NEW)آنتن بیرونی ............................... Download >>
ZW888 مشکی رنگ ............................... Download >>
ZW888_USB سفید رنگ ............................... Download >>
ZW919 مشکی رنگ ............................... Download >>
ZW919 سفید رنگ ............................... Download >>
 

توجه: قبل از انجام عمل آپدیت با گارانتی هماهنگ شود.